16 ianuarie 2012

Înţelepciunea

 
 
Care este începutul înţepciunii?
— “Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; “ Proverbele 9:10; Psalmii 111:10
— “Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” Pilde 4:7
 
Ce este înţelepciunea?
— „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea;.”Iov 28:28
—”Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are..” Proverbele 16:22
—”… înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire;” Isaia 33:6
— păzirea şi împlinirea poruncilor, legilor si orânduirilor Domnului – Deuteronomul 4:6 “Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
— propovăduirea Evangheliei lui Hristos pentru cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia. 1 Corinteni 2:6
 
Prin ce primeşti înţelepciunea şi priceperea?
—prin mărturia Domnului care este adevarata Psalmul 19:7
—prin poruncile lui Dumnezeu. Psalmul 119:98
—prin păzirea poruncile Domnului Psalmul 119:100
—prin descoperirea cuvintelor Domnului Dumnezeu. Psalmul 119:130
—prin cunoşterea Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.” 2 Timotei 3:15
 
Cel ce e înţelept ce face?
— “Înţeleptul se teme şi se abate de la rău–” Proverbele 14:16
— ” înţeleptul ascunde ocara. –” Proverbele 12:16
— ” înţeleptul ascultă sfaturile. –” Proverbele 12:15
— ” vede nenorocirea şi se ascunde. –” Proverbele 22:3
— “Omul chibzuit vede răul şi se ascunde. –” Proverbele 27:12
— “Înţelepţii păstrează ştiinţa. –” Proverbele 10:14
— ” cel înţelept câştigă suflete. –” Proverbele 11:30
— “Inima celor pricepuţi caută ştiinţa. –” Proverbele 15:14
— “Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă. –” Proverbele 15:28
— “Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa. –” Proverbele 12:23
— ” lucrează cu cunoştinţă,. –” Proverbele 13:16
— “Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa. –” Proverbele 14:1
— ” cel priceput îşi oţeleşte vlaga.” Proverbele 24:5
 
Sursa~ SamuelBSV & PaulaD ~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu