12 februarie 2015

Rugaciunea

Rugăciunea: respiraţia sufletului

            Când se naşte un copil, există un moment de tensiune în care toţi cei prezenţi aşteaptă ca nou-născutul să înceapă să respire. În acelaşi fel, când o persoană se naşte din nou din Duhul lui Dumnezeu, începe să dezvolte o viaţă spirituală prin rugăciune. Un înţelept pe nume Rowland Hill, a spus odată: „Rugăciunea este respiraţia unui suflet născut din nou fără care nu poate supravieţui.” Astfel, când oamenii vorbesc despre o viaţă de rugăciune ar trebui să îşi dea seama că rugăciunea nu este doar o caracteristică a vieţii spirituale ci ceea ce face să existe o viaţă spirituală.
În rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu Tatăl din ceruri, îi mulţumim, îl iubim, îl binecuvântăm, şi îi cerem ajutorul pentru noi înşine şi pentru alţii, atunci când este nevoie. În acelaşi timp, El doreşte să îţi spună cuvinte de dragoste şi de încurajare.
Uneori însă, este dificil să ştii dacă Dumnezeu ţi-a auzit rugăciunile sau dacă tu auzi cu adevărat răspunsul Lui. Iată câteva indicii care te vor ajuta să îţi dai seama de aceste lucruri:

Ce este rugăciunea?

Rugăciunea este o conversaţie cu Dumnezeu, adică vorbim şi ascultăm. Este cea mai intimă relaţie pe care o poţi avea cu Creatorul. În rugăciune, duhul tău este într-o legătură strânsă, în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu. Din această unire rezultă ghidare, sfătuire şi sugestii pentru alte subiecte de rugăciune.
De obicei, când ne rugăm, ne folosim mintea, dar sunt şi situaţii în care ne puteam ruga doar în Duhul lui Dumnezeu, de exemplu atunci când nu ştim cum să ne rugăm pentru o situaţie specifică. Pentru situaţii de genul acesta, apostolul Pavel spune: Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8:26). Aceste suspine pot lua forma unui limbaj pe care îl înţelege doar Dumnezeu. Despre acest fel de rugăciune poţi citi mai multe detalii în articolul Darurile Duhului Sfânt.

Cum să mă rog?

Când ucenicii lui Isus l-au întrebat cum să se roage, El le-a spus ceea ce noi numim rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 6:9-13). Dacă meditaţi la fiecare frază din această rugăciune, veţi vedea că atinge fiecare aspect al vieţii noastre şi al caracterului lui Dumnezeu. Este un rezumat complet pentru rugăciunile noastre şi un model perfect pe marginea căruia să construim.
La începutul acestei rugăciuni, recunoaştem suveranitatea autorităţii părinteşti a lui Dumnezeu atunci când spunem: Tatăl nostru care eşti în ceruri.
Apoi, adorăm numele Lui. Deoarece numele Lui reprezintă natura Sa, lăudăm existenţa lui Dumnezeu rostind: sfinţească-se numele Tău.
Apoi, ar trebui să ne preocupe extinderea împărăţiei Sale. Trebuie să dorim ca oamenii să ajungă să îl cunoască şi să i se supună lui Dumnezeu, deci spunem: vină împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, se referă la nevoile noastre imediate, de zi cu zi, nu doar literalmente pâine, ci tot ce avem nevoie pentru a lucra pentru Dumnezeu.
Urmează o cerere de eliberare de păcat şi vină, rugăciunea de mărturisire, pocăinţă şi iertare: şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.) Aici, îi cerem Domnului har în relaţii pentru că iertarea lui Dumnezeu faţă de noi este condiţionată de iertarea noastră faţă de cei care ne-au greşit. Dacă dorim ca rugăciunile noastre să primească răspuns, trebuie să fim gata să iertăm în aceeaşi măsură în care Dumnezeu este gata să ne ierte, adică total.
În final, căutăm protecţia lui Dumnezeu în faţa ispitelor şi a răului: şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Îi cerem să ne ajute să umblăm pe căile Sale, ceea ce înseamnă că El va putea să ne acopere cu puterea şi ungerea Sa, astfel încât să nu fim pasibili de influenţe rele.
Un alt mod de a te ruga este organizarea timpului de rugăciune după diferite moduri de rugăciune. În prima parte ar trebui să îl lăudăm pe Dumnezeu, apoi mijlocim pentru alţii, după care facem propriile noastre cereri. Orice rugăciune ar trebui să se încheie cu mulţumire şi laudă faţă de Tatăl nostru din ceruri, care ne răspunde cu dragoste la rugăciuni. Deci, încheierea modelului de rugăciune prezentat de Isus este: Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!
Isus ne-a mai învăţat să facem rugăciuni în numele Lui: …orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face (Ioan 14:13,14). El este Arhitectul, Creatorul şi Susţinătorul a tot ceea ce există şi promisiunea făcută ucenicilor este: orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea (Marcu 11:24). Nici un obstacol nu este prea mare pentru a se putea opune puterii Sale: Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare', şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut (Marcu 11:23). Începe să te rogi în mod regulat pentru cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini şi porunceşte acelui munte să se mişte prin puterea numelui lui Isus.

Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu?

Voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută cel mai bine prin combinarea mai multor surse care se completează reciproc şi ne protejează de erori.
Prima sursă este Biblia. Dacă cunoşti Biblia şi o poţi interpreta şi înţelege, vei cunoaşte voia lui Dumnezeu pentru că El ne-o prezintă acolo.
O altă sursă majoră de a cunoaşte voia lui Dumnezeu este rugăciunea, în care comunicăm cu El şi aflăm ce anume îi face plăcere. În Coloseni 3:15 citim: Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Pacea interioară pe care o trăieşti în comuniune cu El (sau lipsa ei) îţi poate indica dacă te rogi sau nu după voia lui Dumnezeu.
Putem afla voia Domnului şi prin sfătuitori evlavioşi, oameni în a căror înţelepciune şi relaţie cu Dumnezeu poţi să ai încredere.
Uneori, putem distinge voia Lui prin circumstanţe care favorizează sau împiedică cursul unei acţiuni. Dar amintiţi-vă că întotdeauna voia lui Dumnezeu este conform cuvântului Său scris în Biblie pentru că El nu Se poate tăgădui singur (2 Timotei 2:13).
Odată ce am aflat care este voia lui Dumnezeu, trebuie să rămânem în ea, să rămânem în Cristos care a spus: Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da (Ioan 15:7). Nu putem rămâne în Isus şi, în acelaşi timp, să avem necredinţă, neiertare, resentimente sau amărăciune. Aceste păcate ne vor împiedica să avem relaţia intimă pe care El o doreşte cu noi şi ne va înceţoşa abilitatea de a discerne voia Sa: Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul (Psalm 66:18).

Rugăciunile fără răspuns

Nicăieri în Biblie nu promite Dumnezeu că va răspunde instantaneu la absolut toate rugăciunile. Din păcate, mult prea mulţi oameni încearcă să aprecieze răspunsul lui Dumnezeu prin ceea ce au capacitatea naturală de a vedea imediat. Trebuie să aşteptăm răspunsul Domnului, dacă e nevoie.
Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd (Evrei 11:1). Dacă vedem răspunsuri imediate la rugăciune, nu mai avem nevoie de credinţă. Mulţi au fost dezamăgiţi şi descurajaţi pentru că nu au primit răspuns la rugăciune atunci când credeau ei că trebuie.
Dacă răspunsul întârzie, nu te îndoi, nu-ţi pierde credinţa. Îndoiala ne va submina abilitatea de a vedea răspunsul la rugăciune. Biblie spune despre o persoană care se roagă: Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul (Iacov 1:6-7).
De multe ori, credem că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune şi că nu îşi onorează Cuvântul când, de fapt, El chiar atunci acţionează în vieţile noastre şi face ceva mult mai mult decât ne putem imagina. Trebuie să avem răbdare şi să realizăm că gândurile şi căile Lui sunt mult deasupra alor noastre: cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre (Isaia 55:9).

Pot să mă rog de mai multe ori pentru acelaşi lucru?

Unii cred că este suficient să ne rugăm o singură dată pentru un lucru şi orice rugăciune suplimentară este o dovadă de lipsă a credinţei. Nu este la fel şi în Biblie. Isus a spus în Luca capitolul 18 că trebuie să ne rugăm şi să nu descurajăm. A folosit parabola judecătorului nedrept şi a văduvei fără ajutor, care a insistat să-i facă dreptate. Din cauza persistenţei văduvei, judecătorul i-a îndeplinit cererea. În acelaşi fel, spune Isus, strigătul constant al copiilor lui Dumnezeu este auzit şi li se răspunde la rugăciuni.
Isus a mai spus: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide (Matei 7:7-8).
De asemenea, ni se spune să ne rugăm fără încetare (1 Tesaloniceni 5:17). În loc să ne întrebăm dacă e voie să ne rugăm de mai multe ori pentru un lucru, mai bine ne-am pune întrebarea dacă ar trebui să ne oprim înainte de a fi primit un răspuns. Prin rugăciunile noastre constante, făcute cu credinţă, nu numai că vom primi răspuns la rugăciune dar vom atinge maturitate în viaţa cu Cristos.

Poţi să respiri uşurat

Acum, că ai înţeles dorinţa lui Dumnezeu de a conversa cu El în mod constant şi promisiunea Lui de a răspunde la rugăciuni, poţi începe să te rogi cu îndrăzneală şi încredere că îţi dă răspunsuri chiar acum la dilemele şi nesiguranţele tale. Duhul tău va începe să se întărească şi să se revigoreze prin respiraţia adâncă şi dătătoare de viaţă a rugăciunii. Dumnezeu ne dă ce ne lipseşte şi ne onorează cererile după voia Sa. Deci, atunci când îl lauzi în timpul tău de rugăciune, aminteşte-ţi că El aude şi răspunde. Aminteşte-ţi să îi mulţumeşti adesea pentru că nu este un Dumnezeu distant, ci foarte aproape de tine, care răspunde tuturor nevoilor tale, luptă pentru tine şi îţi direcţionează viaţa pe drumul cel bun.

Sursa: alfaomega.tv

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu