04 aprilie 2015

Să nu se piardă credinţa ta!

"Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi."  Luca 22:31, 32
   Este o vreme de cernere, o vreme de încercare, o vreme de testare a credinţei pe care Dumnezeu o îngăduie în viaţa fiecărui credincios. 
   De multe ori ne uităm mai mult la momentele de la sfârşitul vieţii unui om, cât de binecuvântat a fost Iov, în special la sfârşitul vieţii lui; la faptul că Iosif a ajuns al doilea ca autoritate în Egipt; la câtă autoritate a avut Daniel şi prietenii lui... 
    Însă, îmi place să văd nu numai sfârşitul ci şi modul cum a trecut prin încercări şi ce Dumnezeu ne învaţă... statornicia lui Iov, citind că şi atunci când pierduse aproape totul a zis "Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!". Ca tânăr cel mai mult îmi place să privesc la puritatea şi credincioşia lui Iosif, care atunci când a fost ispitit, a fugit ~ "Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată." (2Tim 2:22)! Acelaşi tânăr Iosif, chiar dacă a ajuns pe nedrept în închisoare, s-a încrezut în EL şi a spus "Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi..."(Geneza 50:20) - principiu pe care Pavel le scria romanilor, mai târziu, în Cuvântul insuflat de Dumnezeu "De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." (Rom 8:28). Daniel & prietenii lui, într-o ţară străină, încă de tineri, au trăit o viaţă sfântă şi s-au "hotărât să nu se spurce". Au fost acei tineri care când toţi ceilalţi s-au închiat înainte chipului din acea vremea, au fost gata să rămână în picioare pentru Dumnezeu, fiind gata să încalce poruncile oamenilor, dar să asculte de poruncile LUI, chiar dacă asta ar fi însemnat preţul vieţii lor.
     Însă... când te uiţi la Petru şi vezi că s-a lepădat de Isus, de trei ori... oare eu şi tu, nu am zice că un astfel de om nu mai merită să vorbească despre Hristos? Cum să mai aibă curaj ca să mai vină în Casa lui Dumnezeu?  Nici să nu mai vină la Biserică!
    Domnul a venit pentru păcătoşi, pentru cei care au nevoie de EL... nu a venit pentru cei care se consideră destul de sfinţi, pentru cei care se consideră destul de buni să ajungă în Rai şi fără să trăiască o viaţă cum a spus Isus! 
    Aş vrea ca să îţi aduci aminte... fie că ai fost odată în Biserică şi acum te-ai îndepărtat, fie că eşti încă în Casa lui Dumnezeu dar prin viaţa ta te-ai lepădat de Mântuitorul, Isus a venit ca să ne dea iertare şi salvare! Fiind salvaţi, să ne sfinţim şi să slujim!
    Isus i-a spus lui Petru "după ce te vei întoarce la Dumnezeu" ~ nu DACĂ, ci DUPĂ! Isus a murit pentru tine, ca să crezi în EL. Având credinţă în Salvatorul, scopul cernerii nu este să ţi se piardă credinţa, ci ca să te întorci la EL şi să vezi dragostea LUI, Atotputernicia şi Atotcunoaşterea Lui... şi... 
     ...deşi le vedem acestea, de cele mai multe ori suntem leneşi şi indiferenţi faţă de harul şi dragostea Salvatorului nostru! Isus nu s-a rugat doar ca să nu îşi piardă credinţa ci doreşte "să întăreşti pe fraţii tăi". Da, Isus doreşte... ... şi să ÎNTĂREŞTI pe fraţii şi surorile tale, pentru că tu îl cunoşti pe Isus şi eşti responsabil, eşti responsabilă!!!
   Mai mult decât atât, chiar dacă te-ai lepădat, chiar dacă ai păcătuit, opreşte-te, cereţi iertare, lasă-te de tot ce este rău şi nu mai fi doar un enoriaş, un membru într-o Biserică, du-te şi spune şi celor din jur despre Isus, tot ce cunoşti despre EL! Crezi că EL a murit doar pentru tine?

  Şi... credinţa ta
 
sursa: resursecrestine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu